Sıcak-Soğuk Sulu Sanayi Tipi Halı Koltuk Yıkama Makinası Dass Aqua HC6

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Aqua HC6 modelimiz, üç farklı özelliği bir arada sunan koltuk yıkama makinesidir. Hem sıcak hem de soğuk su ve vakum özellikleri, bu makinede bir araya getirilmiştir. Bu fonksiyonel yapısı, farklı kullanım alternatifleri sunar. Aynı anda su püskürtme ve vakum yapma özellikleriyle, koltuk, sandalye, yatak, halı gibi tekstil yüzeylerin temizliği için idealdir.

60 santigrat derecelik sıcak su özelliği sayesinde, biriken kirleri ve lekeleri kolayca temizlenir. Dass Aqua HC6 koltuk yıkama makinesi, uzun ömürlü krom aparatlara sahiptir ve koltuk ve halı temizliği için farklı aparat alternatifleri sunar. Ürün aparatları, tetikli sisteme sahiptir, bu da işlem sırasında kolaylık sağlar. Güçlü donanımı, profesyonel temizlik firmalarının yanı sıra bireysel ev kullanıcılarının da ilgisini çekmektedir. Ürünümüzde kullanılan çelik telli hortum, standart hortumlara göre daha dayanıklıdır.

Dass Aqua HC6 modeli, 5 litre temiz su haznesi ve 7 litre kirli su haznesine sahiptir. Kirli su haznesi, tak-çıkar özelliktedir ve suyu kolayca boşaltmanıza olanak tanır. Özel rezistans sistemi, kesintisiz sıcak su sağlar ve Dass Aqua HC6 ile işinize ara vermeden temizliğe devam edebilirsiniz. Basınç koruma sistemi (0-4 Bar) de bu modelde yer almaktadır. Kısa sürede istenilen temizliğe ulaşmak için Dass Aqua HC6 modelimizi tercih edebilirsiniz.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş