Buharlı – Sıcak / Soğuk Vakumlu Kompakt Halı Koltuk Yıkama Makinası Dass Aqua S6

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Aqua S6, dört farklı özelliği bir araya getiren buharlı temizlik makinesi cihazıdır ve koltuk, halı gibi tekstil yüzeylerin yanı sıra mutfak, banyo ve kalorifer gibi sert yüzeylerin de temizliğinde etkilidir. Bu güçlü makine, buhar, sıcak su, soğuk su ve vakum özelliklerini tek bir cihazda birleştirir. Nozuldan çıkan buhar enerjisi 170 santigrat derecedir, bu da işinizi kısa sürede ve mükemmel sonuçlarla tamamlamanıza yardımcı olur. Dass Aqua S6, tek seferde buhar verme ve vakum yapma özellikleri ile koltuk, sandalye, halı gibi tüm tekstil yüzeylerde kolayca temizlik sağlar. Ayrıca, krom malzemeden üretilen vakum aparatları sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Makinenin vakum başlıklarında bulunan şeffaf pencere sayesinde işinizi takip edebilirsiniz.

Dass Aqua S6, 16 kilogramlık bir ağırlığa sahip olup rahatlıkla taşınabilir. Ayrıca, 5 litre temiz su haznesi ve 7 litre kirli su haznesine sahiptir ve kirli su haznesi tak-çıkar özelliğinden dolayı kolaylıkla boşaltılabilir. Kesintisiz buhar teknolojisi sayesinde ara vermeden işinizi yapabilirsiniz. Profesyonel temizlik firmalarının tercih ettiği Dass Aqua S6, yeni ergonomik tasarımı ile kullanımı daha konforlu hale gelmiştir. Bu makine, kimyasallara olan ihtiyacı azaltarak sağlıklı bir temizlik sunar.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş