Buharlı Halı Koltuk Yıkama ve Oto Kuaför Makinası Dass Aqua HC18

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Koltuk, sandalye, yatak, halı gibi tekstil yüzeylerin temizliği için kullanılan bir cihazdır ve kolay kullanım özelliği ile bireysel ev kullanıcılarının da dikkatini çekmektedir. Cihaz, koltuk ve halı temizliği için özel olarak tasarlanmış iki farklı aparatla birlikte gelir ve bu sayede daha rahat ve etkili bir temizlik sağlanır. Koltuk yıkama makinesi, krom vakum aparatları ile uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır ve aparat üzerinde yer alan şeffaf pencere sayesinde kirli suyun temizleme sırasında görülebilmesi mümkündür.

Profesyonel temizlik sektöründe çalışanlar için müşterilerine sonucu gösterme imkanı sunar. Dass Aqua HC18, sıcak su, soğuk su ve vakum özelliklerine sahip üç fonksiyonlu bir temizleme makinesidir. Genellikle sıcak su ile yıkama tercih edilir çünkü suyun sıcaklığı arttıkça temizlik sonucu da daha iyi olur. Kirler yumuşayarak daha kolay temizlenir ve kısa sürede maksimum temizlik sağlanır. Makine, profesyonel koltuk yıkama sektöründe çalışanlar için büyük bir avantaj sağlar çünkü daha fazla adrese gidebilirler ve bu da kazançlarının artmasını sağlar.

Hassas yüzeyli kumaşların temizliği sırasında sıcak su kullanmaktan kaçınıyorsak, makinenin soğuk su seçeneğini kullanarak her türlü yüzeyi temizleyebiliriz. Bu özellik, profesyonel koltuk yıkama işiyle uğraşanlar için de büyük bir kolaylık sağlar çünkü farklı makineler taşımak yerine tek bir cihaz kullanabilirler.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş