Dört Motorlu Süpürücü Özellikli Halı Koltuk Yıkama Makinası Dass Jumbo EWD3

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Jumbo EWD3 Sanayi Tip Islak Kuru Süpürge serisi, en ilgi çeken modelidir. Bu sanayi tipi süpürge, her türlü ofis, okul, fabrika, imalathane, oto kuaförleri, camiler, küçük ve büyük işletmeler gibi birçok alanda kullanılabilecek yüksek vakum gücüne sahip bir makinadır. Toz, kum, çakıl, kumaş parçası, kağıt parçası gibi küçük ve büyük atık maddelerin vakumlanmasında kullanılır. Ayrıca, kuru ve ıslak çekim yapabilme özelliğiyle de dikkat çeker. Bu makine, asit, solvent gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler hariç tüm sıvıları vakumlayabilir.

Bu sayede, hem kuru hem de ıslak temizliğe olanak sağlar ve birçok işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir. Dass Jumbo EWD3, her biri 1200 watt olan 3 vakum motoruna sahiptir. Her motor için ayrı çalıştırma düğmesi bulunarak, ihtiyaca göre vakum gücü seçme imkanı sunar. Ayrıca, 75 litrelik geniş çelik kazan hacmi sayesinde, devamlı hazne boşaltma sorununu ortadan kaldırır ve toz miktarının fazla olduğu alanlarda zaman tasarrufu sağlar. Tekerlekli taşıma arabasıyla da konforlu bir kullanım sunar ve mobil iş yapan kullanıcılara büyük kolaylık sağlar.

Dass Jumbo EWD3 ıslak kuru süpürgede, kuru vakum yapılacağı zaman için bir adet bez toz filtresi bulunur. Sıvı çekme işlemi yapılacağı zaman ise bu bez toz filtresi çıkartılır. Bu sayede, filtre ve vakum motoru arasındaki yakın konum nedeniyle filtre ıslanırsa vakum motorunun içine sıvı girmesinin önüne geçilerek motorun zarar görmesi engellenir. Bu noktaya dikkat edildiği takdirde, Dass Jumbo EWD3 endüstriyel tip süpürge uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş