Üç Motorlu Süpürücü Özellikli Halı Koltuk Yıkama Makinası Dass Jumbo EWD2

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Jumbo EWD2 endüstriyel koltuk ve halı yıkama makinesi, profesyonel temizlik firmalarının sıklıkla tercih ettiği bir makinedir. Hem yıkama hem de vakum özellikli olduğu için, yurtlar, oteller, oto kuaförleri, hastaneler, toplantı salonları ve restoranlar gibi birçok sektörde kullanım imkanı sağlamaktadır. Makine toplamda 3 adet motora sahip olup, 2 tanesi 1200 watt’lık emiş gücüne sahip vakum motorudur. Diğer motor ise su püskürtmek için kullanılan su motorudur. Bu sayede hem yıkama hem de güçlü bir vakum yapma özelliğine sahiptir.

Dass Jumbo EWD2 modeli, koltuk, yatak, sandalye ve halı gibi tekstil alanların temizliği için kullanılabileceği gibi, güçlü emiş özelliği sayesinde süpürge olarak da kullanılabilir. Böylece, farklı alanlarda tek bir makine ile verimli bir temizlik sağlanabilir. Makinenin içerisinde 1 adet bez filtre bulunmaktadır ve ıslak çekim yapılacağı zaman bu filtre çıkarılarak vakumlama işlemi yapılmaktadır. Ürünümüzde 12 litrelik temiz su haznesi bulunmaktadır ve 6 bar’lık püskürtme basıncı sayesinde yıkama işlemi için kullanılabilir. Köpük kesici kimyasal kullanılarak koltuk yıkama işlemi gerçekleştirilebilir

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş