Buharlı – Sıcak / Soğuk Vakumlu Endüstriyel Halı Koltuk Yıkama Makinası Dass Aqua S18

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Sadece bir makine, buhar, sıcak su, soğuk su ve vakum özelliklerini bir arada sunarak her türlü temizlik ihtiyacınıza uygun bir çözüm sunar. Her kullanım alanına göre farklı seçenekler sunar ve 170 santigrat derece çıkış enerjisi sayesinde işlerinizi kısa sürede ve yüksek verimlilikle tamamlamanızı sağlar. Dass Aqua S18, koltuk, sandalye, yatak, halı gibi tekstil yüzeylerde buhar ve vakum özellikleri ile tek seferde temizlik yapabilen bir üründür. Ayrıca, mutfak, banyo ve kalorifer gibi sert yüzeylerde de etkili bir şekilde buharın çözücü gücünden yararlanabilirsiniz.

Buharın püskürtüldüğü yüzeye derinlemesine nüfuz etmemesi sayesinde, temizleme işlemi sonrasında herhangi bir kalıntı veya leke bırakmaz. Kesintisiz buhar üretimi için daimi buhar teknolojisi kullanır ve 6 bar’lık buhar basıncı sayesinde koltuk, yatak, sandalye, döşeme gibi alanların temizliği için idealdir. 220 volt’luk standart elektrik ile çalıştığı için evlerde ve iş yerlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca, koltuk ve halı temizliği için özel aparatları vardır ve vakum başlıklarındaki şeffaf pencereler sayesinde işinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Dass Aqua S18, krom malzemeden üretilen vakum aparatları sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. 40 kilogramlık ağırlığı, donanımlı yapısı ve tasarımı ile güven veren bir görüntü sunar. 20 litre temiz su haznesi ve 23 litre kirli su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla alan temizliği yapabilirsiniz. Özellikle oteller, yurtlar, oto kuaförleri ve restoranlar gibi iş hacmi yüksek olan yerlerde kolaylık sağlar.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş