Buharlı Temizlik Makinası Dass Aqua S2

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Buhar gücü yüksek temizlik, kolaylık ve sağlıklı bir temizlik sunması açısından önemlidir. Kimyasalların kullanımını minimuma indirerek zorlu kirleri bile temizleyebilir. Bu nedenle, Dass Aqua S2 Buhar Makinası üretilerek konforlu bir temizlik sağlamak amaçlanmıştır. Buharlı temizlik, kısa sürede daha temiz sonuçlar almanıza olanak tanır. Dass Aqua S2 Buhar Makinası, yüksek buhar gücü sayesinde hijyenik bir temizlik imkanı sunar ve bakteri ve virüsleri yok eder. 2025 watt’lık rezistans gücü sayesinde 170 santigrat derecede buhar çıkışı sağlar.

Yüksek buhar gücü, çözülmesi zor kirleri yumuşatarak kolaylıkla temizlenmesini sağlar. Dass Aqua S2, kimyasallara olan ihtiyacı azaltır ve temizliğin en sağlıklı halini sunar. Ulaşılması zor alanlara tetikli sistemi sayesinde rahatlıkla buhar püskürterek temizleyebilirsiniz. Dass Aqua S2, evlerde bireysel temizlik için kullanılabildiği gibi temizlik firmaları, oto kuaförleri, imalat ve üretim alanları gibi her alanda yüksek performans sağlar. Koltuk-döşeme temizliği, ocak davlumbazı gibi yağlı alanlar, araç içlerinin detay temizliği, fayans ve derz araları, inşaat sonrası kalan atıklar gibi birçok alanda kullanılabilir.

Dass Aqua S2, 1.6 litrelik temiz su tankına sahiptir ve 10 metre uzunluğundaki kablosu sayesinde ulaşamadığınız herhangi bir alana kolayca erişebilirsiniz. Makina, 270 mm X 430 mm x 280 mm ebatlarındaki kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabilir. Dass Aqua S2 modeli, büyük performansa sahip portatif yapısı sayesinde hem profesyonel temizlik firmalarının hem de bireysel kullanıcıların ilgisini çekmektedir.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş