Üç Motorlu Islak Kuru Sanayi Tipi Süpürge Dass Royal EWD3

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Royal EWD3, temizlik firmaları, oto kuaförleri, oteller, hastaneler, restoranlar, toplantı salonları gibi birçok farklı sektörde kullanılabilen, hem süpürge hem de yıkama özelliklerine sahip bir cihazdır. Yenilenmiş teknolojisi ve güçlü vakum motoru sayesinde yüksek iş performansı sağlar ve ısıya ve neme dayanıklı motorları sayesinde uzun ömürlüdür. Özel motor yalıtımı sayesinde sessiz çalışma performansı sunar ve gürültü kirliliği yaratmadan kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca yalıtımlı gövdesi sayesinde maksimum güce minimum desibel ile ulaşılır ve çevreye en az gürültüyle iş tamamlanır.

Dass Royal EWD3, sanayi tipi endüstriyel halı ve koltuk yıkama makinesi olarak tasarlanmıştır ve toplamda 4 adet motora sahiptir. Bu motorlardan 3 tanesi 1200 watt’lık emiş gücüne sahip vakum motorudur, diğeri ise su püskürtmek için kullanılan su motorudur. Hem yıkama yapabilen hem de güçlü bir vakum yapabilen bu özellikleri sayesinde tek bir cihazla farklı alanlarda verim sağlamak mümkündür.Dass Royal EWD3 model ürün, 14 litrelik temiz su haznesine sahip olup, hizmet verilen alanda tek depo ile maksimum performans sağlar. Ayrıca 80 litrelik çelik kazan haznesi sayesinde kirli suları toplar ve devamlı hazne boşaltma sorununu ortadan kaldırır. Kirli suyu kolaylıkla boşaltmak için tahliye hortumu bulunmaktadır.

Dass Royal EWD3, tekstil yüzeylerin yıkanmasında kullanılabileceği gibi, güçlü vakum gücü sayesinde süpürge olarak da kullanıma uygundur. Bu özellikleri sayesinde kullanımı kolay ve verimli bir cihazdır.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş