Geniş Alan Halı Süpürgesi 40cm (Cami Süpürgesi) Dass LVC40

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass LVC 40 cami ve geniş alan süpürgesi özellikle bu tür mekanlar için tasarlanmış bir üründür. Aynı zamanda bir hav alma makinesi olarak kullanılabilen ürünümüz, rulo fırçası sayesinde halıya vurma hareketi uygular ve hav aralarına yerleşen toz ve pislikleri vakumlamak için uygun hale getirir. Dakikada 150 devirle dönen fırçalar, kir ve lekeleri haznesinde biriktirerek halıları temizler. Dass LVC 40 modelimiz, fırça ve vakum motorlarının bir arada çalışması sayesinde derinlemesine temizlik sağlar.

40 cm uzunluğundaki fırça, geniş alanları kısa sürede temizler ve zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Ayrıca, rotasyon gövde yapısı sayesinde darbelere karşı dayanıklı bir sanayi tipi üründür. Kullanıcılar, fırça motoru sayesinde makine halı üzerinde hareket ettikçe yormadan temizlik yapabilirler.

Dass LVC 40 modelimiz, halıların kıl uzunluğuna göre makinenin yerden yüksekliğini ayarlanabilme imkanı sunan fırça ayar sistemi ile donatılmıştır. Ürünümüz, 8 litrelik toz torbası hacmi sayesinde tek seferde daha geniş alanın temizliğine olanak sağlar. Ayrıca, dar alanların temizliği için farklı başlıklar kullanarak işinizi tamamlayabilirsiniz.

Dass LVC 40 cami ve geniş alan süpürgemiz, 49 kilogramlık ağırlığı ile halı yüzeyine baskı uygular ve fırçalama sırasında kaymaları engeller. 10 metrelik kablosu sayesinde rahatça hareket ettirilebilir ve yan tarafındaki kablo sarma aparatı sayesinde kolayca toplanabilir.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş