İki Motorlu Islak – Kuru Sanayi Tipi Süpürücü Dass Jumbo WD2

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Jumbo WD2, çeşitli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilen, sanayi tipi bir süpürgedir. Temizlik firmaları, oto kuaförleri, okullar, imalathaneler, hastaneler, toplantı salonları, tekstil firmaları, camiler, oteller ve diğer tüm işletmeler için ideal bir seçenektir. Bu makinanın özelliği, hem kuru hem de ıslak temizleme işlemleri yapabilmesidir. 2 vakum motoru ile güçlendirilmiştir ve toplamda 2400 watt emiş gücüne sahiptir. Bu sebeple, sanayi tipi süpürge kategorisinde en çok tercih edilen ve ilgi gören ürünler arasındadır.

Dass Jumbo WD2, yerinde halı yıkama işi yapanlar tarafından da tercih edilen bir makinadır. Halı fırçalama işleminden sonra, suyu çekmek için kullanılabilir. Sanayi tip süpürgemizde her bir vakum motoru için ayrı bir çalıştırma tuşu bulunur ve tercihe göre bir veya iki motor olarak çalıştırılabilir. Ayrıca, talaş türleri, karton parçaları, tekstil parçaları, küçük çakıl ve kum gibi katı partiküllerin kolayca vakumlanmasını sağlayabilir.Dass Jumbo WD2, içerisindeki bez filtre sayesinde maliyetsiz uzun bir kullanım ömrü sunar. Kuru çekim yapılacağı zaman bu filtre takılır, ıslak bir çekim yapılacağı zaman ise filtre çıkarılıp kullanılır. Ürünümüzün portatif özelliği sayesinde kolaylıkla hareket ettirilebilir ve mobil işlerde istenilen her noktaya rahatlıkla taşınabilir.

Dass Jumbo WD2 modelimiz, yanıcı patlayıcı solvent, asit gibi maddeler haricinde sıvıları vakumlayabilme özelliğine sahiptir. Özel tozlar için toz filtresi seçenekleri de bulunmaktadır. Üst gövdesi plastik mandal ile alt gövdeye akuple edilmiştir ve bu sayede metal mandalların neden olduğu korozyon sonucu paslanmanın önüne geçilmiştir. Ayrıca, 60 litrelik çelik kazan haznesi ve 4 tekerlek de bulunmaktadır.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş