İki Motorlu Sanayi Tipi Süpürücü Dass Royal WD3

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Royal WD3 modelimiz, yenilenen tasarımıyla öne çıkmaktadır. Özel yalıtım sistemi sayesinde sessiz bir çalışma sağlamaktadır ve özellikle sesin önemli olduğu sektörlerde tercih edilen bir modeldir. Bu modelimiz, talaş türleri, karton parçaları, tekstil parçaları, küçük çakıl ve kum gibi katı partikülleri kolaylıkla vakumlama özelliğiyle öne çıkar. Ayrıca özel tozlar için toz filtresi seçenekleri bulunmaktadır ve kullanımı son derece uygundur. Dass Royal WD3, yanıcı patlayıcı solvent ve asit gibi maddeler hariç sıvıları da vakumlayabilir.

Polyester esaslı tekstil filtresi sayesinde ekonomik ve uzun süreli kullanım sağlar. Kâğıt filtre kullanımı da tercihe bağlı olarak mümkündür. Modelimiz, 80 litrelik çelik kazan haznesiyle donatılmıştır. Paslanmaz çelik gövde sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sunar. Port araba sistemi sayesinde kolayca taşınabilir. Dass Royal WD3, temizlenecek alanlara uygun farklı aksesuar seçenekleriyle birlikte sunulur. Bu sayede işinizi daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ürünümüz, 220 volt standart elektrik ile çalıştığı için her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Sanayi tipi süpürgemiz, 10 metre uzunluğunda kablosu sayesinde istenilen noktalara kolayca taşınabilir. Ayrıca 2,5 metre uzunluğunda çelik tel sargılı dayanıklı hortuma sahiptir.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş