Sıcak – Soğuk Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinası 200 Bar Dass PW 200H

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass PW 200H Sıcak Soğuk Basınçlı Yıkama Makinası, her türlü yüzeyde yüksek performans sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüzeylerdeki en zorlu kirleri, yüksek basınçlı su gücüyle kolayca sökerek temizler. Mühendislerimiz tarafından en ağır şartlar için geliştirilmiş olan bu makine, uzun çalışma koşullarına dayanıklıdır. Dass PW 200H Sıcak Soğuk Basınçlı Yıkama Makinası, gövdesinde bulunan yüksek kapasiteli yağ haznesiyle soğutmaya en etkili şekilde destek olur. Ön blok içerisindeki şiddetli su, makineyi soğutur ve ekstra bir soğutma sistemi gerektirmez. Ön blok bölgesi, ağır hizmetler için özel olarak üretilmiş ve test edilmiştir. Herhangi bir çatlama veya deformasyona uğramadan her türlü alanda ve koşulda sorunsuzca kullanılabilir.

Yüksek basınçlı yıkama makinaları, suyu yüksek basınçla püskürterek çok hızlı ve etkili bir temizlik sağlar. Dass PW 200H Sıcak Soğuk Basınçlı Yıkama Makinası, farklı alanlarda çalışma yapmak için özel başlıklarla birlikte gelir. Rotopower başlık, kumlama başlığı ve diğer ürün modifiyeleri, standart bir deneyimin ve performansın ötesine geçer. Bu makine, işletmeniz için iş gücünden ve ekonomik anlamda dışarıdan almanız gerekebilecek hizmetlerden tasarruf sağlar. Güçlü tekerlekleri sayesinde, çalışma alanında kolay ve güçlü hareket eder ve pratik kullanım amaçlı dizaynıyla seri ve zahmetsiz temizlik yapmanıza yardımcı olur.

Dass basınçlı yıkama makinaları, işinizi kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın en etkili yollarından biridir. Bu makinenin sağlam rotasyon gövdesi, titreşim ve baskıyı azami düzeye indiren yumuşak tabanca sistemi, seramik pistonlu pompa, yüksek su debisi, geri tepmeye dayanıklı tetikli veya tetiksiz kontrol mekanizması, kaçak akım meydana geldiğinde devre kesici, R4 çift kat çelik tel örgülü yüksek basınç hortumu, devamlı çalışma ve ağır yüzeylerde çözüm için üstün performans, termik röle ile sağlanan motor koruması, By-Pass sistemi ile sağlanan regülatör ve temizlenebilir, dahili su filtresiyle uzun ömürlü bir kullanım sunar.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş