Halı Çırpma Makinesi Dass DUSTER-M 4200

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Duster-M 4200 modeli halı toz alma makinesi, dakikada 4000 litre emiş gücü ve 80 litre toz torbası kapasitesine sahiptir. 450 kg makine ağırlığı, motor gücü nedeniyle oluşabilecek sarsıntıları engelleyerek dayanıklılık sağlar. Halı toz alma makinesi, toplam gücü 5,5 kW olan ve ihtiyaca göre 4,20 metre, 3,20 metre ve 2,70 metre ölçülerde üretilen halılardan toz alabilen bir temizlik makinesidir. Halı toz alma makinesi özellikleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Genellikle otomatik halı yıkama makinelerine girmeden önce halıda bulunan katılaşmış kirleri temizleyerek daha iyi bir yıkama işlemi sağlayan bir işlem öncesi temizlik makinesi olarak kullanılırlar. Bir kişi saatte 300 metre halı işleyebilirken, enerji tüketimi bir saatte 500 metrekare halıda 9 kW’dır. İş güvenliği tedbirleri gereği, makinelerimiz sadece uygun şartlarda verimli ve üstün koruma prensibiyle çalışabilir. Makinenizin uzun ömürlü olması ve en önemlisi çalışanların güvenliği için işletmenizin elektrik tesisatının iş güvenliği kurallarına uygun olması önemlidir. Halı toz alma makinesi ve diğer tüm makinelerin kullanıldığı işletmelerde, topraklama hattı ve kaçak akım röleleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Halı toz alma makinesi, mümkünse işletmenizin kapalı, izole edilmiş bir bölümünde havalandırma sistemiyle birlikte kullanılmalıdır. Bu, halılardan çıkan tozun yıkanmış halılara yapışmasını önleyecek ve işletmenizin gerçek temizliği yakalayarak kalıcı hale getirecektir.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş