Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinası (300 Bar) Dass PW 300C

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass PW 300C Bar Basınçlı Yıkama Makinası, yüksek performans gerektiren her türlü yüzey için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Görünür ve görünmez en zorlu kirleri bile yüksek basınçlı su gücü ile kolayca temizler. Mühendislerimiz tarafından en zorlu koşullar için tasarlanmış olan bu makine, yoğun kullanıma uygun ve uzun ömürlüdür.

Makinenin gövdesinde bulunan yüksek kapasiteli yağ haznesi, soğutma işlemi için idealdir ve ön blok bölgesindeki suyun güçlü akışı sayesinde ek bir soğutma sistemi gerektirmez. Ayrıca, ön blok bölgesi ağır hizmete uygun olarak üretilmiş ve test edilmiştir, böylece herhangi bir çatlama veya deformasyon olmadan her türlü koşulda kullanılabilir.

Yüksek basınçlı yıkama makinaları, suyu yüksek basınçla püskürterek hızlı ve etkili bir temizlik sağlar. Dass PW 300C, farklı alanlarda çalışma yapmaya yönelik başlıklar ile standart bir deneyimin ve performansın üzerine çıkabilir. Güçlü tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilen makine, pratik kullanım amaçlı tasarlanmıştır ve seri ve zahmetsiz bir temizlik sağlar.

Dass PW 300C ayrıca, dış etkenlere dayanıklı olması ve uzun ömür için sağlam rotasyon gövde, titreşim ve baskıyı azaltan yumuşak tabanca sistemi, seramik pistonlu pompa, yüksek su debisi, geri tepmeye dayanıklı kontrol mekanizması, kaçak akım devre kesici, R4 çift kat çelik tel örgülü yüksek basınç hortumu, termik röle ile sağlanan motor koruması, by-pass sistemi ile sağlanan regülatör, temizlenebilir dahili su filtresi gibi özellikleriyle de öne çıkmaktadır.

Dass PW 300C, işinizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için en etkili yoldur. Su jetleri, kısa ve uzun vadede işletmenize tasarruf sağlayarak size ekonomik bir çözüm sunar.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş