Endüstriyel Vakum Makinesi 7.5 kW (2.5 m² Filtre Yüzeyi) Özel Toz Emişine Uygun Dass IVS 7.5

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass IVS 7.5 endüstriyel vakum makinesi, ağır çalışma koşulları için üretilmiştir ve trifaze asenkron motorlu bir yapısı vardır. Son teknoloji tribünlü sistem yapısı sayesinde yüksek vakumlama gücü sağlar. Özel siklon filtre yapısı, uzun ömürlü bir kullanım sunar. İşletme içinde üretim atıklarını vakumlayarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Geniş kazan haznesi, kesintisiz iş yapmanızı sağlar. Ayrıca, 24 saat aralıksız çalışabilme özelliği sunan asenkron motor yapısı ile işlerinizin kesintiye uğramadan ilerlemesini sağlar.

Dass IVS 7.5 endüstriyel vakum makinesi, metal şaseye sahip olup en ağır koşullarda bile yüksek performans gösterir. Endüstriyel tekerlekleri sayesinde üretim alanları içerisinde yüksek manevra kabiliyeti sağlar. 5 metre farklı çapa sahip 2 hortum takımı ve çeşitli aksesuarları ile iş yapısına ve atığın tipine göre fonksiyonel kullanım sağlar. Dass IVS 7.5 endüstriyel vakum makinesi, özel elektrik paneline sahip olup, farklı gelişebilecek elektriksel tehlikelere karşı korumalıdır. Manuel silkeleme sistemi sayesinde filtrenin temizlenmesi pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, geniş yüzeye sahip özel tekstil filtre, tozların motor aksamlarına zarar vermesini engeller ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Dass IVS 7.5 endüstriyel vakum makinesi tamamen yerli üretimdir ve yedek parça ve servis sorunu olmayışı ile uzun yıllar sorunsuz bir kullanım sağlar. Standart modellerin yanı sıra özel üretim exproof yanmaz modeller de üretilebilir.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

    Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

    Benzer Ürünler

    Paylaş